Doelstellingen TTT HB

't GenooTschap 't Hovaardig Boerke zal éénmalige projecten opzetten die Lede positief in de kijker brengen en het socio-culturele leven en het gemeenschapsgevoel opwaarderen.
Ook zal TTT HB als katalysator optreden tussen verenigingen die willen samen-werken en samen-organiseren.

'T GenooTschap 'T Hovaardig Boerke

Enkele enthousiastelingen die mee aan de wieg van het Leedse bier "Hovaardig Boerke" stonden, hebben de handen in elkaar geslagen en besloten om het gemeenschapsleven in Lede aanstekelijk te bevorderen door projecten op te zetten die de gemeente Lede op een positieve manier in de kijker brengen en het socio-culturele leven en het gemeenschapsgevoel in Lede kunnen opwaarderen ofwel als initiatiefnemer door het opstarten van projecten ofwel als katalysator van samenwerkingen tussen de verschillende socio-culturele verenigingen van Lede.

Waarom TalenT Te Lee, een hovaardig eetfestijn en een tocht van Keulen naar Lede?

In 2014 is het 600 jaar geleden dat het Mariabeeld, een eiken piëta, door de naar Keulen uitgeweken Ledenaar, Matheus Van Neste, door de bevolking op 4 mei 1414 met luister onthaald werd.

In dit jubileumjaar 2014 ging op dezelfde datum - 4 mei - een bijzondere Leedse Mariale processie uit.
In de voormiddag had een historische evocatie plaats van de ontvangst van het beeld aan de kerk van Lede. Om deze evocatie de nodige luister bij te brengen, deed 'T GenooTschap 'T Hovaardig Boerke de reis met paard en huifkar van Keulen naar Lede over, een voettocht van paasmaandag 21 april tot en met zaterdag 3 mei 2014.

Hiervoor waren uiteraard fondsen nodig en die wensten wij te verwerven met "Talent Te Lee" (1 juni 2013)¬†en een Vlaamse kermis op zaterdag 28 en zondag 29 september 2013 op de binnenkoer van het Hof Sörsele.

De initiatiefnemers van deze evenementen zijn:

  • Geert Henderickx
  • Peter Van Accoleyen
  • Evert Vermoesen
  • Kris Vereecken
  • Omer Van Hauwe
  • Gabriel Van den Nest

Ondertussen versterkt met Herman Piron en Wim Minnaert.

Onze sponsors

Cera