Doelstellingen TTT HB

't GenooTschap 't Hovaardig Boerke zal éénmalige projecten opzetten die Lede positief in de kijker brengen en het socio-culturele leven en het gemeenschapsgevoel opwaarderen.
Ook zal TTT HB als katalysator optreden tussen verenigingen die willen samen-werken en samen-organiseren.

Omwille van het covid-19 virus is Music for Bidong
verplaatst naar zaterdag 25 september 2021.

'T GenooTschap
'T Hovaardig Boerke
presenteert:

Omwille van het covid-19 virus is het optreden van Guy Swinnen verplaatst naar zaterdag 23 oktober 2021. Noteer alvast deze datum in jullie kalender. Meer informatie volgt later.

Onze sponsors

Cera