Doelstellingen TTT HB

't GenooTschap 't Hovaardig Boerke zal éénmalige projecten opzetten die Lede positief in de kijker brengen en het socio-culturele leven en het gemeenschapsgevoel opwaarderen.
Ook zal TTT HB als katalysator optreden tussen verenigingen die willen samen-werken en samen-organiseren.

Welkom op de webstek van 'T genooTschap 'T Hovaardig Boerke.

Hierna enkele foto's van recente activiteiten:

Fotoalbum: 't Markiz@t Bierfestival 1 en 2 juni 2019
Fotoalbum: Koperen herdenkingsplaat “Keulen-Lede” marktplein Lede 20 augustus 2018
Fotoalbum: Wijnfeesten 2 en 3 juni 2018

Naar het fotoalbum

Onze sponsors

Cera