Doelstellingen TTT HB

't GenooTschap 't Hovaardig Boerke zal éénmalige projecten opzetten die Lede positief in de kijker brengen en het socio-culturele leven en het gemeenschapsgevoel opwaarderen.
Ook zal TTT HB als katalysator optreden tussen verenigingen die willen samen-werken en samen-organiseren.

Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: bijvoorbeeld uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres.

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • u de pagina's van TTT Hovaardig Boerke bezoekt.

  Wanneer een link u naar een andere website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten.

 • u contact met ons opneemt.

U bent beschermd op basis van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

 1. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

  We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

  • u in te lichten
  • uw vragen te beantwoorden

  We verzamelen en verwerken ook gegevens voor statistische en kwalitatieve doeleinden.

 2. Verwerkte gegevens

  De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

  SituatiesVerzamelde en verwerkte gegevens
  U raadpleegt een of meerdere pagina'sIP-adres
  U neemt via een elektronisch formulier of via e-mail contact met ons opNaam, voornaam en e-mailadres dat u ingeeft.

  Uitwisseling van e-mails via het contactformulier en via berichtenverkeer.

  De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.

 3. Gebruik van cookies

  Deze website maakt alleen gebruik van cookies als u een gebruikersaccount hebt en aangemeld bent om u toe te laten aangemeld te blijven over de verschillende pagina's heen.

 4. Bewaringsduur

  De bewaringsduur:

  • van uw IP-adres: 1 dag
  • van de cookies: 1 dag
  • van de uitwisselingen via het contactformulier en via e-mail: 12 maanden

 5. Veiligheid

  Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door onze vereniging en worden nooit doorgegeven aan derden. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

 6. Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

  U heeft het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen voor de persoonsgegevens die we gebruiken.

  We behandelen uw aanvraag binnen 10 kalenderdagen.

  Om deze rechten uit te oefenen stuurt u een e-mail naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken. .

 7. Contact

  Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid of andere bemerkingen, kunt u contact opnemen via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken. .

Onze sponsors

Cera