Doelstellingen TTT HB

't GenooTschap 't Hovaardig Boerke zal éénmalige projecten opzetten die Lede positief in de kijker brengen en het socio-culturele leven en het gemeenschapsgevoel opwaarderen.
Ook zal TTT HB als katalysator optreden tussen verenigingen die willen samen-werken en samen-organiseren.
Fotoalbum
"Vlaamse kermis op 't hof Sörsele 28 en 29 september 2013"

Onze sponsors

Cera