Doelstellingen TTT HB

't GenooTschap 't Hovaardig Boerke zal éénmalige projecten opzetten die Lede positief in de kijker brengen en het socio-culturele leven en het gemeenschapsgevoel opwaarderen.
Ook zal TTT HB als katalysator optreden tussen verenigingen die willen samen-werken en samen-organiseren.
Toegangskaarten voor GC De Volkskring reserveren

Er zijn geen evenementen waarvoor online kaarten kunnen besteld worden.

Onze sponsors

Cera